VanderGaag Consulting

Na een mooie loopbaan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ernst & Young Consulting en Capgemini Consulting gaat Reijer van der Gaag verder met VanderGaag Consulting, adviesbureau voor Personeel en Organisatie.

VanderGaag Consulting adviseert gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganisaties.

.

.

.

.

.

.

.

.